قوانین

در صورت نادیده گرفتن قوانین و انجام جرم در سرور مجازات خواهید شد. قوانین سرور ماین ایون ، شامل قوانین زیر و قوانین جزیی سرور های میباشد.

 • انجام حرکاتی که باعث لگ شدن سرور یا کرش آن شود.
 • استفاده از چیت های اسپمر.
 • تهدید یا فاش کردن اطلاعات شخصی استف یا پلیر.
 • تهدید به دیداس یا حمله ی سایبری.
 • اسپم یا کار هایی که آرامش پلیر را به هم بزند.
 • استفاده از ورلد ادیت.
 • تغیر دادن بیلد و هوم پلیر به صورتی که پلیر از این امر بی خبر باشد.
 • استفاده از اسپل بر روی پلیر.
 • استفاده از مواردی که باعث کشته شدن پلیر شود.
 • استفاده از هر گونه چیت.
 • سو استفاده از لگ و یا باگ های سرور و گزارش ندادن آن به ادمین.
 • دزدی و یا گول زدن پلیر ( مانند گرفتن زمین پلیر ، تغیر اسم آیتم و... ).
 • فحش دادن و یا توهین به پلیر.
 • کلاه برداری.
 • سو استفاده رنک دار ها ( مانند کرتیو کردن پلیر ها ).
 • گریف کردن سرور.
 • فحاشی در تابلو ، پیام و....
 • بهم ریختن آرامش پلیر ( تلپورت کردن فرد بدون اجازه و... ).
 • استفاده از نام های غیر مجاز.
 • تلاش برای دخالت در کار های استف.
 • در صورت نادیده گرفتن قوانین و انجام جرم در سرور مجازات خواهید شد.
0
تعداد اکانت های آنبن شده
0
تعداد اکانت های بن شده

درخاست آنبن